White Valentine...รักแรกของหัวใจ เจ้าปลาน้อย

ISBN:

Published: April 2011

232 pages


Description

White Valentine...รักแรกของหัวใจ  by  เจ้าปลาน้อย

White Valentine...รักแรกของหัวใจ by เจ้าปลาน้อย
April 2011 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 232 pages | ISBN: | 5.33 Mb

ไมรูทำไมฉันตองเกิดมาในสภาพนีดวย มีแมกับเขาทังคนกดันติดการพนันแถมหนีไปโดยทิงหนีสินมากมายเอาไวเบืองหลัง เดือดรอนตากับยายทีตองรับผิดชอบการกระทำของแมโดยการเลียงดูฉันกับพีชาย แถมยังตองหาเงินมาใชหนีแทนอีก T_T แลวไอพวกทวงหนีมันกโหดมาก ขมขูกันอยูไดทุกวีวัน อMoreไม่รู้ทำไมฉันต้องเกิดมาในสภาพนี้ด้วย มีแม่กับเขาทั้งคนก็ดันติดการพนันแถมหนีไปโดยทิ้งหนี้สินมากมายเอาไว้เบื้องหลัง เดือดร้อนตากับยายที่ต้องรับผิดชอบการกระทำของแม่โดยการเลี้ยงดูฉันกับพี่ชาย แถมยังต้องหาเงินมาใช้หนี้แทนอีก T_T แล้วไอ้พวกทวงหนี้มันก็โหดมาก ข่มขู่กันอยู่ได้ทุกวี่วัน อ๊าก!

บ้าเอ๊ย~ ถ้าพวกฉันมีเงินก็คืนไปแล้วแหละ ไม่มีใครอยากอกสั่นขวัญแขวนอยู่ทุกวันอย่างนี้หรอกน่า :’(และที่แย่สุดๆ ก็คือเทอมนี้ฉันพลาดทุนการศึกษา นั่นหมายความว่าตากับยายต้องลำบากมากขึ้นไปอีก ฉันเคยได้ยินว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ แต่ตอนนี้ฉันไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้น ปัญหาต่างๆ มันรุมเร้ามากซะจนไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้ว สายน้ำเบื้องล่างคงยินดีต้อนรับฉันสินะ =O= แต่จังหวะนั้นเอง ใครบางคนก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้า เขาขอเก็บชีวิตฉันไว้และทำตัวเป็น ‘พระเจ้า’ ของฉันโดยที่ฉันไม่ได้เต็มใจสักนิด T^T ทว่า...

ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาจะกลายมาเป็น ‘รักแรกของหัวใจ’ ที่ฉันไม่มีวันลืม!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "White Valentine...รักแรกของหัวใจ":


wasze-foto.bookwille1000.club

©2009-2015 | DMCA | Contact us